Canlyniadau’r arolwg

Bob blwyddyn, mae HESA yn rhyddhau ystadegau o bob arolwg Hynt Graddedigion blynyddol. Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio gan y llywodraeth, elusennau, newyddiadurwyr, ymchwilwyr ac eraill i ddeall y sector addysg uwch a chyflwr y farchnad lafur i raddedigion. Bydd eich prifysgol / coleg hefyd yn eu defnyddio i werthuso a hyrwyddo ei gyrsiau.

Cyhoeddodd HESA ganlyniadau’r arolwg Hynt Graddedigion diweddaraf ar 13 Mehefin 2024 sy’n datgelu:

Hynt Graddedigion canlyniadau'r arolwg 2021/22


Canlyniadau'r arolwg 2021/22 ffeithlun disgrifiad hir

Mae cymryd rhan yn Hynt Graddedigion yn golygu eich bod yn rhan o’r darlun hwn o addysg uwch heddiw.

I gael rhagor o wybodaeth am ystadegau Hynt Graddedigion, ewch i wefan HESA neu am ganlyniadau o ddosbarth blaenorol, ewch i'n tudalen canlyniadau blaenorol.

HESA, part of Jisc