Polisi Cwcis

Mae gwefan Hynt Graddedigion yn rhoi ffeiliau bach, a adwaenir fel 'cwcis', ar eich cyfrifiadur. Mae'r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y wefan yn gweithio'n gywir ac yn ddiogel:

ARRAffinity: Mae angen defnyddio'r cwci hwn i gadw sesiwn ymwelydd ar ffurfweddiad penodol o'r wefan Microsoft Azure. Mae'r rhain yn dibennu pan fydd y sesiwn yn dod i ben.

__cfduid: Mae'r cwci hwn yn cael ei osod gan wasanaeth Cloudflare i wneud y wefan yn gyflymach ac yn fwy diogel. Mae'n nodi cleientiaid gan ddefnyddio cyfeiriad IP a rennir. Nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth am ddefnyddwyr.

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio graduateoutcomes.ac.uk. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y safle’n diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn ymweld â hwy ar graduateoutcomes.ac.uk
  • pa mor hir y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen o graduateoutcomes.ac.uk
  • sut y gwnaethoch chi gyrraedd y safle
  • beth rydych yn clicio ar tra byddwch yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu nac yn cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni all y wybodaeth hon gael ei ddefnyddio i nodi pwy ydych chi.

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

_ga: Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â graduateoutcomes.ac.uk trwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen

_gat: Yn cael ei ddefnyddio i reoli’r amser mae cais i edrych ar dudalen yn cael ei wneud

I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.