Pam cymryd rhan yn yr arolwg?

Mae cymryd rhan yn yr arolwg Hynt Graddedigion yn rhan hanfodol o'ch taith drwy addysg uwch. Fel arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU, mae llais cyfunol graddedigion yn bwerus a bydd yn cael effaith uniongyrchol ar ddyfodol addysg ar gyfer darpar fyfyrwyr. Felly ymunwch â'ch cyd-raddedigion a byddwch yn rhan o ddarlun addysg heddiw.

Mae'r arolwg hwn yn unigryw am ei fod yn cysylltu â chi dros flwyddyn (15 mis) ar ôl i chi orffen eich astudiaethau. Mae hyn yn rhoi amser i chi ystyried gwerth eich astudiaethau yn eich gweithgareddau cyfredol, sut mae hyn yn cymharu â'ch cynlluniau gwreiddiol, a sut rydych yn defnyddio sgiliau y cawsoch yn ystod eich cyfnod mewn addysg. Chi yw'r unig un sy'n gwybod a wnaethoch adael addysg â'r sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol i gyrraedd eich lleoliad presennol.

Rydym hefyd eisiau deall y llwybrau anhraddodiadol y mae graddedigion yn eu cymryd ar ôl cwblhau eu haddysg. Nid cyflogaeth yw'r unig ganlyniad llwyddiannus: rydym am wybod am yr hyn yr ydych yn ei wneud, gan ddeall yn iawn yr hyn yr ydych yn ei ystyried yn foddhaus.

Yn dibynnu ar ba bryd y daeth eich cwrs i ben, bydd gwahoddiad yn cael ei anfon atoch i gwblhau'r arolwg Hynt Graddedigion (tua) 15 mis yn ddiweddarach. Er enghraifft, os daeth eich cwrs i ben rhwng Mai a Gorffennaf 2022, byddwch yn derbyn yr arolwg ym mis Medi 2023.

Byddwch yn rhan o'r darlun hwn

Mae crynodeb o ganlyniadau arolygon o flynyddoedd blaenorol yr arolwg ar gael. Mae’r ystadegau lefel cenedlaethol hyn yn dangos sut mae eich cyfranogiad yn creu darlun o lwyddiant graddedigion a all gefnogi dyfodol addysg uwch. Ewch i weld canlyniadau’r arolwg.

Darllenwch am eich preifatrwydd »

 

Byddwch yn rhan o'r darlun

HESA, part of Jisc