Pam cymryd rhan yn yr arolwg?

A wnaethoch chi edrych ar dablau cynghrair, ‘The Guardian University Guide’ neu ‘Prospects Career Guides’ i'ch helpu i ddewis ble a beth i'w astudio? Pe baech yn gwneud hynny, yna byddai data Hynt Graddedigion wedi eich helpu i gyrraedd lle rydych chi heddiw.

Tua 15 mis ar ôl i chi orffen eich cwrs, byddwch yn derbyn e-bost yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn Hynt Graddedigion. Bydd yn cymryd llai na 10 munud i'w gwblhau a bydd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar addysg uwch i'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr.

Mae rhannu eich safbwyntiau a'ch canlyniadau yn adeiladu darlun cenedlaethol y mae prifysgolion a cholegau y DU yn ei ddefnyddio i arloesi eu gwasanaethau.

Gwnewch i'ch llais gyfrif!

Ewch i weld canlyniadau’r arolwg

Darllenwch am eich preifatrwydd

Rhannwch eich cyfraniad!

Gwnewch i'ch llais gyfrif. Mae'n cymryd 10 munud i lunio'r dyfodol.
HESA, part of Jisc