Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r arolwg Hynt Graddedigion nad ydynt wedi cael eu hateb ar y dudalen cwestiynau ac atebion, mae un cyfeiriad e-bost mae angen i chi ei ddefnyddio: [email protected].

Defnyddiwch hwn os hoffech ddarparu eich manylion cyswllt presennol neu eithrio'ch hun rhag cymryd rhan yn yr arolwg, neu os oes gennych ragor o gwestiynau.

Gallwch chi hefyd ddysgu mwy am Hynt Graddedigion a chymryd rhan yn y ddeialog ar Twitter, LinkedIn, FacebookInstagram.

Ar gyfer bob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch â [email protected] | +44 (0)1242 388 513

Os ydych yn ddarparwr, cysylltwch â [email protected] | +44 (0)1242 388 531

Diogelu data

Darllenwch fwy ynglŷn â'ch preifatrwydd »

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol ynglŷn â HESA, ewch i’r adran diogelu data ar wefan HESA neu cysylltwch â Swyddog Diogelu Data HESA.

E-bost: [email protected]
Ffôn: +44 (0)1242 388 513 [option 5]
Cyfeiriad: HESA, Clockwise, Festival House, Jessop Avenue, Cheltenham, GL50 3SH

Gadewch i ni fod yn real
HESA, part of Jisc