banner.jpg

Be_part_of_the_picture_speech_bubble_trans.png


Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae'n cofnodi safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.  

Gofynnir i'r holl raddedigion sydd wedi cwblhau cwrs gymryd rhan yn yr arolwg 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Nod yr arolwg yw helpu myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i gael mewnwelediad i gyrchfannau gyrfa a datblygu.

Rydym am ddeall safbwynt graddedigion a'r hyn yr ydych yn ei ystyried yn llwyddiant yn dilyn eich cyfnod mewn addysg uwch. Bydd eich ymatebion o fudd i'ch prifysgol neu goleg wrth werthuso a hyrwyddo eu cyrsiau.

Byddwch yn derbyn eich gwahoddiad arolwg tua 15 mis ar ôl i chi gwblhau eich cwrs. Dylanwadwch ar ddyfodol addysg – byddwch yn rhan o'r darlun.

Biggest_UK_annual_social_survey-01.png Join_700000_graduates-01.pngCompleted_15_months_after_graduation-01.png Be_part_of_the_picture-01.png449_providers_represented-01.png 


Eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn ymwybodol o’r digwyddiad data mewn cwmni o'r enw Blackbaud sydd wedi effeithio ar ddata manylion cyswllt cyn-fyfyrwyr nifer o brifysgolion. Hoffem eich sicrhau nad yw'r digwyddiad hwn wedi effeithio ar HESA na'r arolwg Hynt Graddedigion.

Mae eich prifysgol yn cydweithio â HESA a'r tîm Hynt Graddedigion i gynnal yr arolwg hwn. Fel rhan o'r gwaith hwn, mae'n darparu manylion cyswllt yn gyfreithlon ar gyfer ei graddedigion er mwyn i ni allu cynnal yr arolwg. Mae HESA yn trin diogelwch gwybodaeth yn ddifrifol iawn ac mae'n ymrwymedig i gadw'ch data yn ddiogel.

Os bydd Hynt Graddedigion yn cysylltu â chi i ofyn i chi gwblhau'r arolwg, ni ddylech ei ystyried fel cyswllt amheus. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â'ch prifysgol, a fydd yn cadarnhau hyn.