banner.jpg

Be_part_of_the_picture_speech_bubble_trans.png


Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae'n cofnodi safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.  

Gofynnir i'r holl raddedigion sydd wedi cwblhau cwrs gymryd rhan yn yr arolwg 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Nod yr arolwg yw helpu myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i gael mewnwelediad i gyrchfannau gyrfa a datblygu.

Rydym am ddeall safbwynt graddedigion a'r hyn yr ydych yn ei ystyried yn llwyddiant yn dilyn eich cyfnod mewn addysg uwch. Bydd eich ymatebion o fudd i'ch prifysgol neu goleg wrth werthuso a hyrwyddo eu cyrsiau.

Byddwch yn derbyn eich gwahoddiad arolwg tua 15 mis ar ôl i chi gwblhau eich cwrs. Dylanwadwch ar ddyfodol addysg – byddwch yn rhan o'r darlun.

Biggest_UK_annual_social_survey-01.png Join_700000_graduates-01.pngCompleted_15_months_after_graduation-01.png Be_part_of_the_picture-01.png449_providers_represented-01.png