Welsh lets get real green hero image.png


Mae'r arolwg Hynt Graddedigion yn bodoli i wella profiad myfyrwyr y dyfodol.

Dyna pam rydyn ni eisiau clywed oddi wrthych. Hoffem ddeall mwy am eich llwybr gyrfa a'ch profiadau ar ôl gadael addysg uwch. 

Rydym yn gofyn i'r holl raddedigion rannu eu safbwyntiau, 15 mis ar ôl iddynt orffen eu cwrs, i greu darlun cenedlaethol y mae prifysgolion a cholegau'r DU yn ei ddefnyddio i arloesi eu gwasanaethau. Mae ‘Prospects’ a ‘The Complete University Guide’ hefyd yn defnyddio ein data Hynt Graddedigion i helpu myfyrwyr i wneud penderfyniadau am eu dyfodol.

Gwnewch Gwahaniaeth
Llunio'r dyfodol
Gwnewch i'ch llais gyfrif